Convocatoria de Procedemento de Selección polo Sistema de Concurso Oposición para a provisión con carácter de urxencia dun oficial Electricista Programa de Fomento do Emprego 2019 da Excelentísima Deputación de Lugo

CONVOCATORIA DE PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN POLO SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER DE URXENCIA DUN OFICIAL ELECTRICISTA PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2019 DA EXCELENTÍSIMA DEPUTACIÓN DE LUGO

10/09/2019  Acta Resultado Proceso Selectivo

06/09/2019  Resultado fase concurso e convocatoria exame

06/09/2019  Lista definitiva de admitidos e excluídos

28/08/2019  Lista provisional admitidos e excluídos

28/08/2019  Corrección de erros tribunais

21/08/2019  Tribunais

09/08/2019  Corrección erro BOP

01/08/2019  Aviso urxente Prazo Presentación Solicitude de Participación

31/07/2019  Bases

31/07/2019  BOP