Orientación Laboral 28 de Agosto de 2018

PRESELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN/DUNHA ORIENTADOR/A LABORAL ( A2) Ó ABEIRO DA ORDE DO 19 DE XANEIRO DE 2018 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL NO EXERCICIO 2018

28/09/2018 Acta do tribunal

24/09/2018 Dilixencia solicitando documentación da seleccionada

24/09/2018 Acta do tribunal

10/09/2018 Lista SEPG

28/08/2018 Bases