Peón Especialista Parques e Xardíns e Agarda 16 Abril 2018

Proceso selectivo para a selección como persoal laboral temporal dun peón especialista para o servizo de parques e xardíns e a creación dunha lista de agarda para a cobertura das eventuais vacantes que en dito posto se poidan dar

16/05/2018 Publicación resolución

15/05/2018 Exame e plantilla

15/05/2018 Resultado proceso

11/05/2018 Alcaldía aprobación

11/05/2018 Lista definitiva

09/05/2018 Lista Provisional admitidos

03/05/2018 Informe

03/05/2018 Desestimación recurso

24/04/2018 Nomeamento Tribunal

16/04/2018 Bases

16/04/2018 Anuncio BOP