RISGA 29 de Agosto de 2018

SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES Ó ABEIRO DA ORDE DO 12 DE DECEMBRO 2017 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA, E SE APROBA A SEGUNDA CONVOCATORIA PARA O ANO 2018 (segunda convocatoria)

25/09/2018 Resultado do sorteo peóns xardíns

24/09/2018 Certificado Proposta Contratación

20/09/2018 Resultados exames

7/09/2018 Listado preseleccionados polo SEPE

29/08/2018 Convocatoria exame

29/08/2018 Bases