Actividades

Ao longo de todo o ano o CIM realiza actividades de prevención, sensibilización e concienciación. Desenvólvese un programa de actividades máis específicas co gallo dos dous días de celebración máis significativos ao respecto, considerándoas como datas sinaladas dentro da súa programación anual:

8 DE MARZO: Día Internacional da Muller

25 DE NOVEMBRO: Día Internacional para a eliminación da Violencia de Xénero