CIM

 

CIM. CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER    Centro Cívico e Social

Centro Cívico Social. Paseo do Malecón s/n - 27400  Monforte de Lemos (Lugo)

Teléfono: 982 416 350 

Contacto mail: cim@concellodemonforte.com

O Centro de Información á Muller (CIM),  xestiona a programación da concellería, evalúa as políticas de igualdade e fomenta a participación das mulleres en todos os ámbitos, apoiando o asociacionismo. Aténdeno: unha Asesora Xurídica (Directora), unha Psicóloga  e unha Técnica de Igualdade.

Ofrece os seguintes servizos:

  • Servizo de Asesoramento e Asistencia Psicolóxica.
  • Servizo de Asesoramento Xurídico a Mulleres.
  • Información de Servizos e Programas para Mulleres.
  • Información e Asesoramento sobre Axudas Económicas para Mulleres

Toda a información que precisas sobre o servizo na área de Servizos Sociais e Igualdade.