Pleno Ordinario 3 de Xaneiro de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación acta do Pleno de data 26 de Novembro de 2012. 2.- Dar conta de Decretos da Alcaldía (do número 618 de 20/11/2012 ata o número 684 de 26/12/2012). 3.- Modificación da Ordenanza de Administración Electrónica do Concello de Monforte de Lemos. 4.- Expediente investigación parcelas no monte comunal de Vilamarín. 5.- Proposta do PSOE sobre as taxas da administración de Xustiza. 6.- Proposta do BNG sobre restruturación pola Compañía de Paradores. 7.- Proposta do PSOE sobre a situación do Parador de Turismo de Monforte. 8.- Proposta do PP sobre a situación do Parador de Turismo de Monforte. 9.- Proposta do BNG sobre o cofinanciamento do servizo de teleasistencia domiciliaria. 10.- Proposta do BNG sobre a exclusión do xeodestino Ribeira Sacra na campaña Vive Galicia de Turgalicia. 11.- Proposta do PSOE sobre a exclusión da Ribeira Sacra por parte de Turgalicia. 12.- Rogos e preguntas.