Aberto o prazo para a presentación de solicitudes de bolsas a deportistas individuais do Concello de Monforte para a tempada 2020-2021

Monforte de Lemos, 30 de setembro de 2021. O pasado luns 27 de setembro as bases e convocatoria de bolsas a deportistas do Concello de Monforte que practiquen algún tipo de modalidade deportiva  individual durante a tempada 2020-2021.

Estas axudas xa se poden solicitar, unha vez que foi publicada a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP) hoxe 30 de setembro, e o prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir de mañá venres 1 de outubro.

O importe total destinado a estas axudas é de 7.000 euros, o que o que supón manter o mesmo importe que na tempada anterior, e 2.000 euros máis que en 2019.

Poderanse beneficiar destas axudas os/as deportistas que cumpran os seguintes requisitos:

  • Estar empadroado/a no Concello de Monforte.
  • Estar federado/a nalgunha das federacións deportivas galegas ou españolas.
  • Estar ó corrente das obrigacións tributarias coa Facenda estatal e autonómica, así como estar ó corrente das obrigacións coa Seguridade Social e co Concello de Monforte.
  • Ter participado, como mínimo, no Campionato de España, Campionato de Europa ou Campionato do Mundo propio da modalidade deportiva.

Terán a consideración de deporte de carácter individual todos aqueles deportes que, segundo a súa regulamentación, son practicados de forma individual. En todo caso, non se considerarán participacións individuais as substitucións nin as probas coordinadas ou sincronizadas nas que actúe simultaneamente máis dun integrante do mesmo equipo.

Todas as persoas interesadas poderán presentar méritos para a súa avaliación conseguidos entre o 1 de outubro de 2020 e o 30 de setembro de 2021.

A cantidade máxima de cada unha das bolsas establécese en 600 € por deportista.

O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, destaca a importancia destas axudas “nunha cidade na que contamos cunha excepcional canteira de deportistas que destacan en moitas disciplinas e que sitúan a Monforte nun lugar elevado dentro da elite deportiva galega”.

Bases Subvencións Deportistas Individuais 2021

Publicación no BOP