O Concello de Monforte abre mañá o prazo de inscrición para as Escolas Deportivas Municipais

Monforte de Lemos, 6 de setembro de 2021. O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, ven de anunciar que mañá martes 7 de setembro abrirase o prazo de inscricións nas Escolas Deportivas Municipais que o Concello organiza durante o curso 2021-2022.

A oferta deportiva divídese en actividades para nenos e nenas (entre os 6 e os 15 anos) e actividades para adultos/as (a partir de 16 anos):

Actividades para nenos e nenas:

 • Golf
 • Pádel.
 • Kung Fu
 • Zumba Kids

Actividades para adultos/as:

 • Ximnasia de mantemento
 • Tai Chi
 • Ioga
 • Zumba

A actividade de cada unha das modalidades deportivas dará comezo no mes de outubro de 2021 e se prolongará ata finais do mes de maio de 2022, completando así un total de 8 meses lectivos.

O custe por modalidade e alumno/a e de 92,70 € por todo o curso, cunha bonificación do 50 % para aquelas persoas que pertenzan a familia numerosa.

Todas as persoas interesadas en inscribirse nalgunha das actividades ofertadas o poderán facer presentando a documentación establecida no Rexistro Municipal do Concello, de xeito presencial, ou a través da sede electrónica municipal.

O prazo de solicitudes estará aberto entre o 7 e o 22 de setembro. Entre o luns 27 e o xoves 30 de setembro publicarase na páxina web do Concello a lista de admitidos e admitidas nas actividades. A lista de admitidos/as se confeccionará por rigorosa orde de presentación das solicitudes. Se unha vez finalizado o prazo de inscrición se da o caso de que quedan prazas vacantes, se poderán seguir presentando solicitudes ata esgotar as prazas ofertadas.

Para a prestación do servizo de cada unha das modalidades deportivas ofertadas será necesario que a porcentaxe de inscritos na actividade acade, como mínimo, o 25% das prazas ofertadas.

A documentación a presentar é a seguinte:

 • Modelo de solicitude normalizado SER-DE-125
 • Fotocopia do DNI do solicitante
 • No caso de que o solicitante sexa menor de idade fotocopia do DNI do pai, nai ou titor/a que figura como tal na solicitude.
 • No caso de familia numerosa, copia do título de familia numerosa expedido polo órgano competente.

No seguinte enlace pódese acceder ao procedemento para a presentación electrónica:

https://sede.monfortedelemos.es

 

O Concello oferta un maior número de grupos por mor da Covid-19

“Dado o contexto de alerta sanitaria motivado polo COVID-19, o número de compoñentes de cada grupo de actividade estará condicionado pola normativa existente en cada momento. É por este motivo que imos ofertar un maior número grupos por actividade para dar cabida así a un maior número de persoas participantes”, destaca o Alcalde, José Tomé Roca.

Deste xeito o número de grupos de cada modalidade ofertada é o seguinte:

•   Actividades para nenos e nenas:

 • Golf: 4 grupos
 • Pádel: 6 grupos
 • Kung Fu: 1 grupo
 • Zumba Kids: 1 grupo

•   Actividades para adultos/as:

 • Ximnasia de mantemento: 4 grupos
 • Tai Chi: 2 grupos
 • Ioga: 4 grupos
 • Zumba: 2 grupos

 

Protocolo de prevención ante o COVID-19

Todas as actividades contarán coas medidas preventivas fronte ao COVID-19 ditadas en cada momento polas autoridade sanitarias.

A actividade deportiva de cada unha das modalidades ofertadas estará suxeita aos seguintes criterios xerais de uso:

 1. En todas as instalacións deportivas se establecerán as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal.
 2. Con carácter xeral, non se compartirá ningún material e, se isto non fose posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado.
 3. As bolsas, mochilas ou efectos persoais só se poderán deixar nos espazos habilitados para ese fin.
 4. Antes de entrar e ao saír do espazo asignado, deberán limparse as mans cos xeles desinfectantes que estarán dispoñibles nos espazos habilitados para o efecto.
 5. Será obrigatorio o uso de máscara en todo momento.

Estes criterios xerais de uso son susceptibles de modificacións en función das normas que se vaian ditando en cada momento polas autoridades sanitarias.

 

Descarga de documentos:

INSCRICIÓN ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS CURSO 2021 2022

OFERTA ACTIVIDADES ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2021 2022

CALENDARIO LECTIVO ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS CURSO 2021 2022

REGULAMENTO ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS CURSO 2021 2022

Certificado_Aprobacion_Normas_inscricion_desenvolvemento_Escola_Deportivas_Monforte2021_2022.pdf

CURSOS DE NATACIÓN NA PISCINA CLIMATIZADA MUNICIPAL

Na piscina climatizada municipal tamén se van a ofertar un número importante de cursos e actividades.

Para o trimestre que vai dende o mes de outubro a decembro ofertaranse cursos de natación para as seguintes idades:

 • Bebés: a partir de 6 meses (2 grupos)
 • Infantil: a partir de 3 anos (6 grupos)
 • Nenos/as: a partir de 6 anos (4 grupos)
 • Persoas adultas: a partir de 13 anos (8 grupos)

Cada un dos cursos ten unha carga horaria de 2 clases á semana, de 45 minutos cada unha.

Tamén se vai a ofertar ximnasia acuática e spinning.

Dado o contexto de alerta sanitaria motivado polo COVID-19, o número de compoñentes de cada grupo de actividade estará condicionado pola normativa existente en cada momento.

Todas as persoas interesadas en matricularse nalgún dos cursos que se ofertan na piscina municipal poderano facer a partir das seguintes datas:

 • Socios/as da piscina: a partir do 22 de setembro
 • Non socios/as da piscina: a partir do 27 de setembro

Todas as persoas interesadas en recibir máis información sobre os cursos ofertadas no piscina poderano facer acudindo ao propio centro ou a través do teléfono 982 402 646 ou do correo electrónico piscina.monforte@tragsa.es.

 

Descarga de documentos:

CURSOS PISCINA MUNICIPAL