O Alcalde destina 25.000 € en axudas ás familias para a adquisición de libros e material escolar, dando así resposta ó aumento de solicitudes presentadas

Monforte de Lemos, 10 de agosto de 2022. O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, ben de aprobar as axudas destinadas ás familias de Monforte para a adquisición de libros de texto e material escolar complementario para o curso 2022/2023.

“En previsión do aumento da demanda deste tipo de axudas, dende o Equipo de Goberno decidimos incrementar en algo máis de 5.000 euros as axudas para este ano 2022, alcanzando os 25.000 euros”, destacou o rexedor monfortino. En 2021 foron 169 as solicitudes resoltas favorablemente fronte ás 192 de 2022.

Deste xeito, o Alcalde mantén o seu compromiso co investimento en política social, sendo así sensible ás necesidades das familias, compromiso que se traduce nos 25.000 euros destinados en 2022 a estas axudas, co fin de atender a todas as solicitudes presentadas, e non deixar atrás a ningunha familia que o necesite.

As axudas teñen como finalidade apoiar ás familias con menor renda per cápita do municipio de Monforte que presenta dificultades económicas para afrontar os gastos que supoñen a adquisición de material escolar e libros, ante o inicio do curso escolar o vindeiro mes de setembro.

Estas axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar complementario están destinadas ó alumnado empadroado no Concello de Monforte e escolarizado para o curso 2022/2023 en educación infantil (3-6 anos), educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, nalgún dos centros docentes públicos ou concertados existentes no municipio.

 

Recollida de vales e requisitos

Os vales axuda poderán ser recollidos dende hoxe 10 de agosto na Secretaría do centro de  Servizos Sociais do Concello emprazada no primeiro andar do centro Cívico Social (Paseo Malecón s/n).

A data límite para a súa recollida será o 9 de setembro e a data de caducidade dos vales será ata o 12 de outubro de 2022.

O importe destas bolsas vai dende os 72 euros ata os 340 euros, dependendo do número de fillos ou fillas por familia e do curso que estuden.

No caso de non retirar o vale no prazo establecido entenderase existe unha renuncia tácita e procederase a anular o vale. Do mesmo xeito, anularanse os vales cando se presente a renuncia expresa. En caso de extravío do vale tanto pola persoa beneficiaria coma por libraría non se expedirá un novo vale.

No caso do alumnado pendente de matrícula en setembro a entrega do vale estará condicionada á presentación do certificado de matriculación no curso 2022/23.

Unha vez que a persoa solicitante este en posesión do vale, poderá adquirir os libros e material escolar en calquera librería do municipio de Monforte de Lemos, a súa libre escolla e polo importe máximo que figura no documento.

Se o importe do material escolar adquirido é inferior ó valor do vale, o persoal do establecemento deberá establecelo na factura correspondente ó interesado  que emitirá o concello de Monforte de Lemos facendo constar o número de vales e o importe realmente gastado, perdendo a persoa beneficiaria a diferenza; se o importe fose superior ó do vale, o persoal do establecemento emitirá a factura polo importe do vale e a diferenza será facturada á persoa solicitante. O Concello soamente asumirá a contía establecida no vale.

Os vales non poderán ser fraccionados, é dicir, o importe de cada vale só pode ser utilizado nun único establecemento. Unha vez entregado o material escolar a persoa solicitante entregará o vale asinado ó establecemento que quedará en posesión do mesmo.

 

Listado_Axudas_Material_Escolar_Concello_Monforte_2022.pdf