O Concello de Monforte oferta un amplo abano de actividades deportivas e cursos de natación para o período 2022 - 2023

Monforte de Lemos, 6 de setembro de 2022. O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, ven de anunciar que mañá mércores 7 de setembro abrirase o prazo de inscricións nas Escolas Deportivas Municipais que o Concello organiza durante o curso 2022-2023.

A oferta deportiva divídese en actividades para nenos e nenas (entre os 6 e os 15 anos) e actividades para adultos/as (a partir de 16 anos):

Actividades para nenos e nenas:

 • Golf
 • Pádel
 • Kung Fu
 • Zumba infantil

Actividades para adultos:

 • Ximnasia de mantemento
 • Tai Chi
 • Ioga
 • Zumba

A actividade de cada unha das modalidades deportivas dará comezo no mes de outubro de 2022 e prolongarase ata finais do mes de maio de 2023, completando así un total de 8 meses lectivos.

O custe por modalidade e alumno/a e de 92,70 € por todo o curso, cunha bonificación do 50 % para aquelas persoas que pertenzan a familia numerosa.

Todas as persoas interesadas en inscribirse nalgunha das actividades ofertadas o poderán facer presentando a documentación establecida no Rexistro Municipal do Concello, de xeito presencial, ou a través da sede electrónica municipal.

O prazo de solicitudes estará aberto entre o 7 e o 23 de setembro. Entre o luns 26 e o venres 30 de setembro publicarase na páxina web do Concello a lista de admitidos e admitidas nas actividades. A lista de admitidos/as se confeccionará por rigorosa orde de presentación das solicitudes. Se unha vez finalizado o prazo de inscrición se da o caso de que quedan prazas vacantes, se poderán seguir presentando solicitudes ata esgotar as prazas ofertadas.

Para a prestación do servizo de cada unha das modalidades deportivas ofertadas será necesario que a porcentaxe de inscritos na actividade acade, como mínimo, o 25% das prazas ofertadas.

O número total de prazas ofertadas dentro do programa de escolas deportivas é de 283 repartidas do seguinte xeito:

Actividades para nenos e nenas:

 • Golf: 18 prazas
 • Pádel: 30 prazas
 • Kung Fu: 15 prazas
 • Zumba infantil: 20 prazas

Actividades para adultos/as:

 • Ximnasia de mantemento: 80 prazas
 • Tai Chi: 40 prazas
 • Ioga: 60 prazas
 • Zumba: 20 prazas

A documentación a presentar é a seguinte:

 • Modelo de solicitude normalizado SER-DE-125
 • Fotocopia do DNI do solicitante
 • No caso de que o solicitante sexa menor de idade fotocopia do DNI do pai, nai ou titor/a que figura como tal na solicitude.
 • No caso de familia numerosa, copia do título de familia numerosa expedido polo órgano competente.

                                     

CURSOS DE NATACIÓN NA PISCINA CLIMATIZADA MUNICIPAL

Na piscina climatizada municipal o Equipo de Goberno oferta un número importante de cursos e actividades. En total 220 prazas repartidas en 22 grupos.

Os cursos de natación organízanse en tres trimestres e darán comezo a principios de outubro. Os cursos ofertados serán os seguintes:

 • Bebés: a partir de 6 meses (3 grupos)
 • Infantil: a partir de 3 anos (6 grupos)
 • Nenos/as: a partir de 6 anos (5 grupos)
 • Adultos/as: a partir de 13 anos (6 grupos)

Cada un dos cursos ten unha carga horaria de 2 clases á semana, de 45 minutos cada unha.

Tamén se van a ofertar 2 grupos de ximnasia acuática cunha carga horaria semanal de 2 clases de 45 minutos.

Todas as persoas interesadas en matricularse nalgún dos cursos que se ofertan na Piscina municipal poderano facer a partir das seguintes datas:

 • Socios/as da piscina: a partir do 19 de setembro
 • Non socios/as da piscina: a partir do 22 de setembro

Todas as persoas interesadas en recibir máis información sobre os cursos ofertadas no piscina poderano facer acudindo ao propio centro ou a través do tfno. 982 402 646 ou do correo electrónico piscina.monforte@tragsa.es

 

Descarga de documentos:

Normas de inscrición e desenvolvemento das Escolas Deportivas 22-23

Oferta cursos Piscina Municipal Monforte 22-23

Formulario de Inscrición Escolas Deportivas 22-23