O Alcalde informa de que as cámaras de control de acceso a zonas peonís entrarán en vigor o 1 de outubro

Monforte de Lemos, 19 de setembro de 2023. O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, informa de que o 1 de outubro do presente ano 2023, iniciarán oficialmente o seu funcionamento as cámaras que o Concello instalou en diversas zonas e rúas peonís da cidade, co obxectivo de velar polo axeitado acceso dos vehículos a ditas vías peonís.

Do mesmo xeito, durante a actual semana e a semana que ven, as cámaras de videovixilancia están operativas en modo de adaptación e probas, co obxectivo de que o mencionado 1 de outubro estean plenamente operativas e en funcionamento.

Deste xeito, o Concello instalou 18 cámaras, situadas en zonas peonís, “co obxectivo de que a Policía Local poida monitorizar o tráfico e detectar posibles infraccións, especialmente daqueles vehículos que acceden a estas zonas sen a correspondente autorización”, destaca o Alcalde.

O Equipo de Goberno habilitou unha sala nas dependecias da policía municipal, e instalou, nas pasadas semanas, as correspondentes sinais verticais de tráfico nas que se advirte a prohibición de transitar, estacionar ou pararse a aqueles vehículos non autorizados.

As rúas nas que se instalaron estas cámaras de control de acceso a zonas peonís son:

•   Rúa Abelardo Baanante

•   Rúa Armando Cotarelo

•   Rúa Comercio

•   Rúa Dr. Teijeiro

•   Plaza de Abastos

•   Avenida de Galicia (na súa zona peonil)

•   Rúa Manuel Hermida Balado

•   Rúa do Cardenal