O Alcalde e o Presidente da Confederación Hidrográfica Miño- Sil anuncian o inicio do procedemento para a construción da nova depuradora do Polígono do Reboredo

Monforte de Lemos, 25 de setembro de 2023. O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, e o Presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga,  informaron hoxe en rolda de prensa do primeiro dos pasos que se vai dar para a construción da nova EDAR do Polígono, consistentes na expropiación dos terreos para a instalación da tubaxe de vertido das futuras augas residuais que irán entubadas e verterán no río Cabe á altura de Piñeira.

Trátase dun acordo de urxente ocupación dos terreos afectados por estas obras que se executarán no polígono Industrial do Reboredo, acordo que foi aprobado polo Consello de Ministros o pasado 5 de setembro, e que será publicado nos vindeiros días no BOE.

O pasado día 20 de marzo, asinouse o Convenio entre o Concello de Monforte e a CHMS, por importe de 4,6M€ para a construción dunha nova depuradora modular do Polígono do Reboredo, “un convenio que ten vixencia dende 2023 ata 2026, ano no que entrará en servizo a nova depuradora, segundo as necesidades de depuración” indicou o rexedor monfortino.

Dos 4,6M€ de investimento para esta nova depuradora, que dará resposta á crecente demanda de terreo industrial deste polígono, a C.H. Miño-Sil aporta 3.910.000€ e o Concello de Monforte, 690.000€.

A xestión desta nova depuradora, foi un empeño persoal deste Alcalde, para que poida crecer o polígono e tamén para mellorar a calidade da depuración actual e arranxar o problema do regato do Carballo, que se ten convertido nun problema medioambiental.

“O traballo que fixemos estes últimos anos de promoción do polígono, deu como resultado a venta de todas as parcelas, o que sen dúbida é unha excelente noticia”, destacou o Alcalde. “Debido a este éxito, temos en marcha dous expedientes de ampliación do Polígono; un que executa o Concello e outro que tramita o SEPES a través do Suelo Empresarial del Atlántico do Ministerio de Transportes do Goberno de España, o que permite acadar un polígono de máis de 815.000 m2, cando agora ten so 370.000 m2, en números redondos”.

Este éxito, en verbas de José Tomé, “xustifica a necesidade desta nova depuradora cunha inversión  millonaira (preto e 5M€), e que vai dar resposta ás necesidades do Polígono Industrial do Reboredo durante décadas, porque estamos traballando para o longo prazo, dito doutro xeito, non andamos coas luces curtas, senón coas luces largas que necesita Monforte”.

“Creo que é unha gran noticia, que se suma a todo un ramillete de boas noticias e de inversións millonarias en Monforte, que despexan o noso futuro, e proxectan un escenario de ilusión e esperanza”, salientou o Alcalde, en relación coa posta en marcha dos primeiros traballos de cara á construción da nova depuradora.

José Antonio Quiroga salientou que “agora si podemos poñer datas ó inicio do proxecto da nova EDAR”. Neste senso o presidente da CHMS explicou que o trámite de expropiación finalizará en 5 meses e prevese a adxudicación das obras no primeiro trimestre de 2024.

A expropiación afectará a terreos de 22 propietarios, que unha vez rematen as obras recuperarán os seus terreos tal e como estaban antes da ocupación temporal. No mes de octubre está previsto a publicación desta expropiación forzosa, urxente e temporal, que será publicada nos organismos oficiais, así coma nos medios de comunicación, sendo tamén informados os propietarios dos terreos afectados.

Construirase así unha nova EDAR  no polígono do Reboredo, e un emisario de 1,5 km que verterá ó río Cabe. A nova EDAR estará deseñada para 1.000 m3/día e dará servizo 8.342 habitantes equivalentes.

 

Problemática actual

O polígono de Reboredo conta cunha EDAR que dispón dunha autorización de vertedura para 720 m³/d que polas previsións actuais de ampliación e maior ocupación fan que as infraestruturas de saneamento existentes presenten distintos problemas que fan inviable a instalación de novas industrias.

Entre outros problemas a EDAR actual non pode garantir un tratamento adecuado en canto a cargas e caudais xerados no polígono, ao ser deseñada para uns obxectivos de vertedura pouca rigorosos que non resultan autorizables na actualidade.

Por outra banda, o punto de vertedura autorizada está situado no regato do Carballo que polo seu escaso caudal provoca un forte impacto no seu réxime hidrolóxico e na calidade das súas augas.

   

Características da nova depuradora

A EDAR proxectada solucionará a problemática descrita, pensando ademais nunha futura ampliación.

O proxecto construtivo prevé a demolición da EDAR existente e a construción dunha nova que non necesitará de terreos privados xa que se construirá nunha parcela de titularidade municipal no polígono contigua onde sitúase a actual. Estará deseñada para 1.000 m3/día e dará servizo 8.342 habitantes equivalentes

Executarase unha condución de desaugadoiro (emisario) desde a nova EDAR ao Río Cabe de máis de 1,5 km de lonxitude. Para a execución das obras do emisario será necesaria a expropiación de terreos de titularidade privada que levará a cabo a CHMS, para os que se requiriu a urxente ocupación.

A nova EDAR deseñouse con dúas liñas construídas, coa posibilidade de ampliación mediante a futura de construción doutra liña de tratamento, nun espazo reservado na parcela onde se constrúe; podendo dispoñer dun terceiro reactor biolóxico máis un terceiro decantador secundario. O pretratamento e liña de lodos xa quedan deseñados para acoller o caudal previsto coa ampliación.

As obras teñen un orzamento de 4,2M€ e un prazo de execución de 24 meses incluíndo tres meses de explotación. No convenio asinado entre o concello e a CHMS prevese un investimento total de 4,6M€ incluíndo asistencias técnicas, expropiacións e posible liquidación do contrato de obras.

 “A nova depuradora”, explicou no seu día o Alcalde “terá capacidade para depurar o actual polígono completo e tamén ás ampliacións que temos en marcha, incluso se duplicáramos o polígono que hai neste momento”.

Vaise construír con dúas características moi importantes e previsoras para o futuro.

     1ª) Vai poder funcionar por módulos para que a calidade da depuración sexa a correcta, establecida nos parámetros que marca a lei.

     2ª) Vai ter posibilidade de ampliación, xa que estará dispoñible a parcela que ocupa a actual depuradora que son colindantes.

“Con esta obra tamén se vai mellorar moito o medio ambiente, xa que as augas depuradas vanse entubar dende a saída da depuradora do polígono, ata a depuradora de Piñeira, sen ningún vertido, o que significa que o regato do Carballo volverá a ter vida, recuperando o seu estado orixinal”, salientou José Tomé.

Unha vez rematadas as obras, serán recibidas polo Concello que se encargará do seu mantemento no futuro.