Selección e contratación de traballadores para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA 2020

Selección e contratación de traballadores ó abeiro da orde do 20 de decembro 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoasen situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA, e se aproba a convocatoria para o ano 2020

23/06/2020 Resultado Proceso Selectivo e Proposta de Contratación

19/06/2020 Comunicado Tribunal

19/06/2020 Listado seleccionados polo SEPG

18/06/2020 Nomeamento Representante Plan de Inclusión

18/06/2020 Nomeamento Representante Xunta de Galicia

18/06/2020 Tribunal

16/06/2020 Bases

16/06/2020 Listado de Preseleccionados polo SEPG