Ampliación da lista de agarda para as vacantes ou ausencias que na especialidade de piano do Conservatorio Municipal Mestre Ibáñez, se poidan dar

Ampliación da lista de agarda para as vacantes ou ausencias que na especialidade de piano do Conservatorio Municipal Mestre Ibáñez, se poidan dar

09/12/2022 Bases

09/12/2022 Publicación anuncio no BOP