AUXILIAR Administrativo 4 Prazas Oposición Funcionario Interino