1 Praza de Técnico/a de Administración Xeral do Concello de Monforte de Lemos, mediante nomeamento interino/a