III e IV Encontro Ágora DGPNSD

III Encontro Ágora DGPNSD - Investigación sobre Adiccións PNSD: Xogo

Que é ÁGORA?

Ágora é un espazo de encontro virtual impulsado pola DGPNSD, no que se trata a actualidade das adiccións.

  Ponencia: Como chegamos ata aquí

  Ponencia: PPT Xogo

  Ponencia: PPT Sustratos clínicos

 

IV Encontro Ágora DGPNSD - O consumo de substancia psicoactivas e as súas consecuencias. Que nos din os datos?

  Introdución OEDA 28 abril 2021

  Ponencia: Enquisa OEDA-COVID 2020

  Ponencia SEIDA 2019 indicadores