Xogo de Apostas #ImportanteNoParticipar

 

CAMPAÑA: Prevención do Xogo de Apostas

O importante é non participar

Apostamos pola saúde

Informar-Educar-Previr

O xogo con diñeiro é unha actividade amplamente estendida na nosa sociedade, segundo o Informe sobre Adiccións comportamentales: xogo con diñeiro, uso de videoxogos e uso compulsivo da internet nas enquisas de drogas e outras adiccións en España . O 64,2% da poboación de 15 a 64 anos xogou con diñeiro (presencial, en liña ou ámbolos dous) no último ano (66,8% en homes e 61,5% en mulleres).  Este estudo apunta a unha ascendente prevalencia de xogo con diñeiro, en especial entre os grupos de menor idade no caso do xogo en liña.

É responsabilidade de todas as institucións e entidades implicadas e, en definitiva, de toda a sociedade previr o mal uso e os posibles problemas que se deriven desta potente incursión na nosa realidade social. Desde o Plan Nacional Sobre Drogas está a darse resposta a esta necesidade a través desta campaña de Prevención do Xogo de Aposta xa que se enmarca na Estratexia Nacional sobre Adiccións 2017-2024 (ENA) que incorpora como novo campo de actuación as adiccións sen substancia ou comportamentales, con especial énfase no xogo de aposta (presencial ou en liña).

A campaña Prevención do Xogo de Apostas pon o acento en que hai determinados xogos nos que é mellor non participar, o xogo non pode formar parte da nosa rutina.

Informe sobre adicciones comportamentales 2021

Estratexia Nacional sobre adicciones 2017-2024