Achados toxicolóxicos en vítimas mortais de accidentes de tráfico

O ano 2020 foi un ano excepcional no que a mobilidade viaria viuse reducida como consecuencia da pandemia causada polo virus SARS- CoV-2, o que produciu un descenso no número de accidentes de tráfico e, por tanto, de vítimas mortais, alcanzándose un mínimo histórico de 873 falecidos a 24 horas en vías interurbanas, o que supón un descenso do 21% con respecto ao ano 2019 [1].

Unha novidade fundamental desta memoria é que, ademais das análises toxicolóxicas realizadas polo INTCF, incorpóranse este ano as análises toxicolóxicas realizadas por catro IMLCF ( IMLCFC, IVML, IMLCFA e IMLCFM). Isto permitiu obter datos toxicolóxicos de condutores e peóns falecidos en accidentes de tráfico durante o ano 2020 en todas as comunidades autónomas do territorio nacional. Esta colaboración entre o INTCF e os IMLCF redundou na obtención de datos estatísticos moito máis completos que en anos anteriores, o que permitiu solicitar información toxicolóxica nun número moi representativo do total de casos de condutores e peóns falecidos en accidentes de tráfico durante o ano 2020.

Os datos que se presentan con relación aos achados toxicolóxicos proceden das solicitudes realizadas polos distintos Órganos Xudiciais. A información presentada nesta memoria fai referencia ás análises toxicolóxicas realizadas polo  INTCF (centro de referencia en materia toxicolóxica) e polos IMLCF dotados dun laboratorio de análise química-toxicolóxica ( IMLCFC, IVML, IMLCFA e IMLCFM) a partir de mostras post- mortem de 597 condutores e 136 peóns falecidos en accidentes de tráfico durante o ano 2020. O seu obxectivo é mostrar os resultados das análises toxicolóxicas relativos á presenza de alcol, drogas de abuso e psicofármacos. Iso permitiu poñer de manifesto a incidencia do consumo de cada un destes tres tipos de tóxicos, ben de maneira illada ou en combinación.

Achados Toxicolóxicos en Vítimas Mortais de Accidente de Tráfico. Memoria 2020