Monográfico: Mulleres e psicofármacos

Os resultados desta investigación, realizada a partir da Enquisa de Saúde do País Vasco de 2018, suxiren que tanto a elevada prevalencia de ansiedade e depresión como o uso de psicofármacos con receita entre as mulleres non obedecen a criterios médicos obxectivos e están, pola contra, claramente asociados a desigualdades de xénero.

Mulleres e psicofármacos