Programación Didáctica. Adaptacións 3º Trimestre Curso 2019-2020

Ábrese o Prazo de Inscrición para acceso ó Conservatorio Municipal Mestre Ibáñez

 

Programación Didáctica. Adaptacións 3º Trimestre Curso 2019-2020

DEPARTAMENTO COMPOSICIÓN

Asignatura Análise:

Adaptación programación 5º e 6º Grao Profesional

Asignatura Harmonía:

Adaptación programación 3º e 4º Grao Profesional

Asignatura Historia da Música:

Adaptación programación 4º e 5º Grao Profesional

Asignatura Improvisación:

Adaptación programación 6º Grao Profesional

Asignatura Novas Tecnoloxías:

Adaptación programación 3º Grao Profesional

Asignatura Repentización e Movemento:

Adaptación Programación 5º e 6º Grao Profesional

 

DEPARTAMENTO CONXUNTO

Asignatura Cámara:

Adaptación programación 5º e 6º Grao Profesional

Asignatura Conxunto:

Adaptación programación 1º, 2º, 3º e 4º Grao Profesional

Asignatura Coro:

Adaptación programación 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Grao Profesional

Asignatura Orquestra:

Adaptación programación 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Grao Profesional

 

DEPARTAMENTO CORDA FRETADA:

Asignatura Violín:

Adaptación programación 1º e 2º Graos Elemental e 1º, 2º, 3º e 5º Graos Profesionales

 

DEPARTAMENTO CORDA PULSADA:

Asignatura Guitarra:

Adaptación programación ensinanzas elementais e profesionais

 

DEPARTAMENTO LINGUAXE MUSICAL:

Asignatura Educación Auditiva e Vogal:

Adaptación Programación 1º e 2º      Adaptación Programación 3º      Adaptación Programación 4º

Asignatura Linguaxe Musical:

Grao Elemental:

Adaptación 1º      Adaptación 2º      Adaptación 3º      Adaptación 4º

Grao Profesional:

Adaptación 1º      Adaptación 2º     

Asignatura Pedagoxía Musical:

Adaptación 6º Grao Profesional

 

DEPARTAMENTO PERCUSIÓN:

Asignatura Percusión:

Adaptación 1º Grao Elemental      Adaptación 2º Grao Elemental      Adaptación 3º Grao Elemental

Adaptación 4º Grao Elemental      Adaptación 3º Grao Profesional

 

DEPARTAMENTO TECLA:

Asignatura Piano:

Adaptación 1º, 2º, 3º e 4º Graos Elemental      Adaptación 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Graos Profesional

Asignatura Piano Complementario:

Adaptación 1º (3º Grao Profesional), 2º (4º Grao Profesional), 3º (5º Grao Profesional) e 4º (6º Grao Profesional)

 

DEPARTAMENTO VENTO MADEIRA:

Asignatura Clarinete:

Adaptación 1º, 3º, 4º, 5º e 6º Graos Profesional

Asignatura Frauta:

Adaptación 1º e 6º Graos Profesional

Asignatura Saxofón:

Adaptación 2º Grao Elemental e 1º Grao Profesional

 

DEPARTAMENTO VENTO METAL:

Asignatura Trombón:

Adaptación 3º Grao Elemental e 3º Grao Profesional

Asignatura Trompa:

Adaptación 3º Grao Elemental

Asignatura Trompeta:

Adaptación 4º Grao Elemental e 2º e 3º Profesional

Asignatura Tuba-Bombardino:

Adaptación 6º Grao Profesional