A Tenente de Alcalde presenta o Programa Activa, con máis prazas e máis días de actividade para os veciños e veciñas de Monforte

Monforte de Lemos, 22 de setembro de 2022. A primeira Tenente de Alcalde de Monforte,  Gloria Prada Rodríguez, acompañada pola coordinadora de Servizos Sociais do Concello, Luz Méndez Castro, deu a coñecer hoxe en rolda de prensa a posta en marcha dunha nova edición do Programa Activa.

“Tras de dous anos de ausencia”, explicou Gloria Prada, “nos que tivemos que suspender este programa pola pandemia da Covid-19, por fin volvemos a el con ganas, entusiasmo e alegría, porque este programa está especialmente pensado para os nosos maiores”.

“O colectivo de persoas maiores foi o máis afectado pola pandemia, por iso a volta deste Programa Activa, tanto para o Alcalde como para o Equipo de Goberno, merece un anuncio ó grande, xa que foi un dos principais compromisos asumidos por este e tamén somos conscientes do desexo que ten a cidadanía de Monforte de que se retome este programa”.

Deste xeito, a Tenente de Alcalde, anunciou que o Programa Activa comezará as súas actividades a principios do mes novembro e se estenderán ata o 30 de xuño, nun total de 8 meses, “un ambicioso e completo programa que sempre estivo presente na liña de traballo deste Alcalde e deste Equipo de Goberno”.

O prazo de inscrición tanto para actividades no Centro Cívico como nas parroquias permanecerá aberto dende hoxe e ata o 11 de outubro.

Obxectivos

Gloria Prada explicou que os obxectivos que se marca este Programa Activa, dirixido ós veciños e veciñas de Monforte son, “por unha banda, promover o envellecemento activo e, por outra, mellorar a calidade de vida das persoas maiores”.

En concreto, búscase promover o benestar bio-psico-social das persoas maiores, promover a socialización e a participación social, habilitar espazos de encontro interxeracionais, evitar as situacións de illamento e soidade das persoas maiores, e dinamizar as zonas rurais do Concello.

No Programa Activa dáse prioridade de participación “ós maiores de 55 anos, que son os que máis precisan deste tipo de actividade para volver á normalidade, e gozar dunha vida máis saudable e independente” sinalou a Tenente de Alcalde.

 

Principais novidades do Programa Activa

Gloria Prada destacou “o aumento do número de prazas nas actividades máis demandadas e consolidadas, ofertándose un total de 510, entre as que haberá prazas para persoas discapacitadas. Esta ampla oferta de prazas nos permitirá tamén ampliar o número de grupos”.

Outra das novidades será que o Programa Activa terá unha duración máis ampla que en edicións precedentes, estendéndose desde o 1 de novembro de 2022 ata o 30 de xuño de 2023, completándose así un total de 8 meses.

En canto as actividades ofertadas, a Tenente de Alcalde destacou coma novidade que “o curso de Competencias dixitais para uso cotiá, no que ensinaremos ás persoas maiores como manexar as novas tecnoloxías dixitais, procurando que manteñan a súa mente activa, tentando eliminar a fenda dixital interxeracional e reducir as desigualdades que isto provoca”. 

Como en anos anteriores, todas as actividades son gratuítas para os veciños e veciñas de Monforte, e están subvencionadas ó 100% polo Concello monfortino.

 

Actividades no Centro Cívico e nas Parroquias

“Dende unha perspectiva de atención integral, contemplamos actividades en diferentes áreas: mantemento e mellora da saúde física e mental, o benestar emocional, a promoción das relacións sociais, así como formativas e de tempo de ocio”, sinalou Prada.

Polo que respecta ó Centro Cívico, o Concello destina un total de 300 prazas, distribuídas en 19 grupos. A oferta de actividades deste Centro Cívico divídese en dous grupos:

-Actividades de envellecemento activo, dirixidas a persoas maiores de 55 años. As actividades ofertadas son:

 • Ximnasia de mantemento
 • Ximnasia acuática
 • Conservando a memoria
 • Manualidades
 • Canto coral
 • Costura creativa
 • Bailes de verbena
 • Competencias dixitais para uso cotiá:  este curso, que é novidoso na programación deste ano, inclúe ensinanzas de uso de caixeiros automáticos, para aprender a sacar cartos, como ingresalos, como pagar un recibo, etc. Desta forma, “achegamos as tecnoloxías dixitais ás persoas maiores, procurando que manteñan a súa mente activa e intentando eliminar a fenda dixital interxeracional e reducir as desigualdades que isto provoca”, explicou a Tenente de Alcalde.

-Actividades interxeracionais, dirixidas a persoas maiores de 16 años. As actividades ofertadas son:

 • Manualidades
 • Bailes de verbena
 • Costura creativa
 • Limpeza ecolóxica y cosmética natural

Reservaranse prazas para persoas con discapacidade en cada unha das actividades e no caso de que estas persoas necesiten axuda durante o desenvolvemento da actividade poderán ir acompañadas doutra persoa.

Nas Parroquias, o número de prazas ofertadas é de 210, están dirixidas ás persoas veciñas de cada parroquia, e inclúense as actividades máis demandadas por aquelas, que son:

 • Conservando la memoria
 • Manualidades
 • Costura creativa
 • Ximnasia de mantemento

Como novidades neste apartado, a Tenente de Alcalde destacou o incremento de grupos e de prazas nas actividades máis demandadas e consolidadas dentro del programa de envellecemento activo:

 • Aumento a 4 grupos no curso de Manualidades, cun total de 60 prazas.
 • Establécense 2 grupos en Conservando a memoria, con 40 prazas.
 • 3 grupos de Costura creativa, con 36 prazas.
 • E 2 grupos de Competencias dixitais para uso diario, con 24 prazas.

 

Prazos e requisitos de inscrición

O prazo de inscrición para inscribirse no Plan Activa 2022/2023 permanecerá aberto dende hoxe, 22 de setembro, ata o 11 de outubro de 2022, ambos inclusive.

As persoas interesadas en participar nas actividades do Centro Cívico deberán presentar a súa solicitude, segundo o modelo normalizado, no Rexistro Municipal do Concello, na Secretaría de Servizos Sociais ou a través da Sede Electrónica municipal (sede.monfortelemos.es) .

Como norma xeral, cada persoa poderá solicitar e participar nunha única actividade, para que poida acceder a ela un maior número de persoas, salvo que queden prazas vacantes nas actividades posteriores á súa adxudicación. Nese caso poderá abrirse un período extraordinario ata cubrir as prazas.

A solicitude deberá ir acompañada da seguinte documentación:

 • Documento de identidade (DNI, NIF, pasaporte).
 • Certificado de empadroamento.
 • Certificado de discapacidade, se é o caso.

A solicitude pode ser individual ou conxunta. Neste último caso, o Concello quere favorecer a participación de persoas con relación familiar na mesma actividade.

No caso das actividades das parroquias, os pedáneos poderán solicitalas, no prazo establecido, é necesario que dispoñan dun local social en condicións adecuadas para o desenvolvemento da actividade.

Os interesados ​​en participar na actividade concedida deberán dirixirse ao pedáneo ou pedánea da parroquia para que procedan a anotalos na actividade. O prazo estará aberto ata completar as prazas ofertadas en cada actividade.

A adxudicación das prazas do Centro Cívico farase por sorteo entre as solicitudes recibidas para cada actividade, unha vez rematado o prazo de solicitude e diferenciando prazas ordinarias e prazas para persoas con discapacidade. Para iso, asignarase un número para participar no sorteo por cada solicitude recibida.

No caso de presentarse solicitude de participación conxunta elixirase a praza ou lista de espera cun único número.

O sorteo será público, polo que se publicará a data e o lugar do sorteo na páxina web do Concello e no centro de Servizos Sociais, así como a relación de persoas admitidas para participar nel. Unha vez feito, publicaranse as prazas concedidas.

“En resumo”, destacou Gloria Prada, “dende o Equipo de Goberno, despois de dous anos de ausencia, recuperamos o Programa Activa, un programa de actividades moi, moi importante para os nosos maiores e moi demandado e que permitirá, como dixen antes, que os seus usuarios poidan recuperar unha actividade activa. vida como era antes da pandemia. Desde o Concello animamos a todas as persoas interesadas a que se inscriban e esperamos que gocen da gran variedade de actividades que ofrecemos nesta edición 2022-2023”.

 

Descarga de documentos:

Díptico Programa ACTIVA Centro Cívico Monforte

Díptico Programa ACTIVA Parroquias Monforte

Inscrición Programa ACTIVA-Centro Cívico

Inscrición Programa ACTIVA-Parroquias

 

Para a tramitación na Sede Electrónica do Concello: 

Sede Electrónica (monfortedelemos.es)