Actualidade

O Servicio de Prevención de Drogodependencias edita un novo número do BOLETÍN FAMILIAR. DECEMBRO 2021

O Servicio de Prevención de Drogodependencias edita un novo número do BOLETÍN FAMILIAR do mes de Decembro 2021

O Boletín Familiar é unha iniciativa do servizo de prevención da Unidade Asistencial de Drogodependencias, adscrita á concellería de Sanidade. Nesta ocasión leva por título:

 

"PREVENCIÓN DO USO INDEBIDO DE XOGOS DE APOSTAS"

Indicadores de primeiros problemas e pautas de coidado.

Como vos anunciamos no anterior boletín do mes de novembro imos a darvos algunhas pautas para a prevención do uso indebido dos xogos de azar.

Si tedes interés en consultar o boletín completo podedes facelo a través da páxina do Concello de Monforte. (Área de sanidade, UAD, apartado Boletín familiar) ou na nosa páxina de facebook:

https://www.facebook.com/UnidadAsistencialDrogodependencias/?ref=hl

 

Como sempre, estaremos á vosa disposición na nosa dirección habitual.

Tamén poderedes formular as vosas dúbidas no número de Whats App 604 059 719 ou a través da páxina do Concello, na sección de Sanidade, aí atoparedes un formulario para remitirnos a vosa consulta neste enlace.

Tamén probablemente o atopedes nas páxinas web dos vosos colexios, pois nós remitímosllos a eles con esa intención.

Para mais información:

Unidade Asistencial de Drogodependencias

Praza da Estación - 17

MONFORTE DE LEMOS (LUGO)

Tlf. 982 40 04 95

e-mail: uad@concellodemonforte.com

Día Mundial da SIDA

1 decembro 2021

Día Mundial da Sida

“VIVE EN POSITIVO”

Sanidade pon en marcha a campaña "Vive en Positivo" con motivo do Día Mundial da Sida

 

O Ministerio de Sanidade pon en marcha a campaña "Vive en Positivo" desde o 23 de novembro ata o 1 de decembro co obxectivo de promover entre a poboación xeral o respecto cara ás persoas con infección polo VIH, sensibilizando e informando sobre o dereito á igualdade de oportunidades que evitan situacións de discriminación.

O estigma e a discriminación cara ás persoas co VIH constitúen unha vulneración de dereitos e persiste como barreira para acceder a servizos de prevención, diagnóstico e tratamento, empeorando a calidade de vida e a saúde das persoas afectadas.

 

Os avances nos tratamentos e na atención sanitaria han mellorado a esperanza e a calidade de vida das persoas co VIH convertendo a infección nunha enfermidade de evolución crónica.

Con todo, seguen experimentando un trato discriminatorio. As persoas co VIH poden sufrir diferentes tipos de discriminación (de forma directa, de forma indirecta e/ou por asociación). O estigma e a discriminación non só a sofren as persoas co VIH, senón tamén afecta os seus familiares e persoas achegadas. Ademais, en moitos casos, a infección polo VIH superponse a outras situacións preexistentes de grave exclusión social.

As desigualdades sociais teñen un claro efecto na vulnerabilidade fronte á infección, no prognóstico e evolución da infección, e no impacto da discriminación asociada ao VIH que é aínda maior nestas persoas. Por iso, unha resposta adecuada á discriminación debería ir da man das estratexias dirixidas a reducir as desigualdades sociais e a eliminar a exclusión social.

 

Pacto Social VIH

A campaña está enmarcada no Pacto Social pola non discriminación e a igualdade de trato asociada ao VIH, impulsado desde o Ministerio de Sanidade en novembro de 2018, co obxectivo de eliminar o estigma e a discriminación asociados ao VIH e á sida, garantindo a igualdade de trato e de oportunidades, a non discriminación, o respecto dos dereitos humanos e a diversidade das persoas afectadas.

O Pacto Social abarca todos os ámbitos da vida, tanto públicos como privados, a través da promoción de políticas, estratexias e liñas de actuación e desenvólvese a través dos seguintes obxectivos específicos:

 • Favorecer a igualdade de trato e de oportunidades das persoas co VIH.

• Traballar en favor da aceptación social.

 • Reducir o impacto do estigma nas persoas co VIH.

• Xerar coñecemento que oriente as políticas e accións fronte á discriminación.

 

Poner fin ás desigualdades, poñer fin á sida

Ante o perigoso atraso na consecución das metas expostas para combater a sida, a Xunta Coordinadora do Programa ( JCP) do Organismo das Nacións Unidas para a Sida ( ONUSIDA), acordou adoptar a nova Estratexia Mundial sobre a Sida 2021-2026, buscando que todos os países e todas as comunidades acaben coa sida como ameaza para a saúde pública para 2030, poñendo especial énfase en abater as desigualdades que impiden avanzar con firmeza e rapidez.

A nova estratexia baséase nos dereitos humanos, a igualdade de xénero e a dignidade, librando do estigma e a discriminación coa que viven as persoas afectadas polo VIH.

Estratexia mundial sobre a SIDA 2021-2022

E tí¿Qué sabes sobre VIH e SIDA Documental completo

O Servicio de Prevención de Drogodependencias edita un novo número do BOLETÍN FAMILIAR. NOVEMBRO 2021

O Servicio de Prevención de Drogodependencias edita un novo número do BOLETÍN FAMILIAR do mes de Novembro 2021

O Boletín Familiar é unha iniciativa do servizo de prevención da Unidade Asistencial de Drogodependencias, adscrita á concellería de Sanidade. Nesta ocasión leva por título:

"MITOS SOBRE O AZAR"

Que significa a expresión ao azar?

Se algo foi "ao azar" ou "por azar", significa que foi por casualidade, de maneira fortuíta ou accidental, involuntario, ou sen unha intención ou un motivo determinado ou prefixado, algo que ocorre sen reflexionar sobre iso nin planealo, algo que non ten guía nin rumbo, e que non ten orde ou ocorre aleatoriamente.

Si tedes interés en consultar o boletín completo podedes facelo a través da páxina do Concello de Monforte. (Área de sanidade, UAD, apartado Boletín familiar) ou na nosa páxina de facebook:

https://www.facebook.com/UnidadAsistencialDrogodependencias/?ref=hl

 

Como sempre, estaremos á vosa disposición na nosa dirección habitual.

Tamén poderedes formular as vosas dúbidas no número de Whats App 604 059 719 ou a través da páxina do Concello, na sección de Sanidade, aí atoparedes un formulario para remitirnos a vosa consulta neste enlace.

Tamén probablemente o atopedes nas páxinas web dos vosos colexios, pois nós remitímosllos a eles con esa intención.

Para mais información:

Unidade Asistencial de Drogodependencias

Praza da Estación - 17

MONFORTE DE LEMOS (LUGO)

Tlf. 982 40 04 95

e-mail: uad@concellodemonforte.com

“TI SERVES, TI DECIDES” Servicio responsable de alcohol

O Servizo de Prevención da Unidade Asistencial de Drogodependencias (UAD) de Monforte de Lemos coordina un ano máis o programa:

" TI SERVES, TI DECIDES"
Servizo responsable de alcohol.

Trátase dun programa da FEBE (Federación Española de Bebidas Espirituosas), en colaboración co PND (Plan Nacional sobre Drogas) e co PGSD (Plan de Galicia sobre Drogas) que ten como obxectivo difundir entre todos aqueles futuros profesionais de hostalaría, que venderán e servirán bebidas alcohólicas, unha serie de coñecementos e ferramentas sobre o alcohol, o seu servizo e a súa venda, que axuden a crear un ocio máis saudable e de calidade.

Este programa de servizo responsable de alcohol levarase a cabo na Escola de Hostalaría Belarmino Fernández, en Rosende, o día 27 de novembro de 2021.

Nas sesións fórmase os futuros hostaleiros a cerca do servizo responsable de bebidas alcohólicas, coñecementos sobre alcohol, lexislación, métodos de servizo de bebidas que reducen os problemas, o beneficio de aplicar o programa no seu negocio e outras cuestións de interese para eles.

Para impartir estas sesións desprazouse dende Madrid, como en anos anteriores, JACOBO PEÑA, responsable de formación  da FEBE.

Dende a UAD agradecemos a colaboración prestada tanto da FEBE como da Escola de Hostalaría Belarmino Fernández pola axuda desinteresada que realizan para poder alcanzar o obxectivo de fomentar un ocio de calidade evitando consumos indebidos de alcohol.

Lugar de celebración:

ESCUELA DE HOSTELERIA BELARMINO FERNANDEZ IGLESIAS

(ROSENDE)

27 DE NOVEMBRO DE 2021

Para mais información:

UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS

(SERVIZO DE PREVENCIÓN)

PERSONA DE CONTACTO:

LUISA ASTRAY GARCIA

Tlf: 982 400495

uad@concellodemonforte.com

O Servicio de Prevención de Drogodependencias edita un novo número do BOLETÍN FAMILIAR. OUTUBRO 2021

O Servicio de Prevención de Drogodependencias edita un novo número do BOLETÍN FAMILIAR do mes de Outubro 2021

O Boletín Familiar é unha iniciativa do servizo de prevención da Unidade Asistencial de Drogodependencias, adscrita á concellería de Sanidade. Nesta ocasión leva por título:

"INFORMACIÓN SOBRE OS XOGOS DE APOSTAS"

Que son os xogos de apostas?

Os xogos de apostas son todos aqueles en os que se arrisca algo valioso (diñeiro, bens materiais, etc.) crendo que o xogo (por exemplo, un evento deportivo, unha carta, ou unha cor e número) vai ter un resultado determinado (por exemplo, que gañe un equipo e non outro, que salga unha escaleira de cor, ou que salga vermello e impar na ruleta). Se se acerta e ocorre o que estimaramos, obterase unha ganancia superior ao que arriscamos. Con todo, se nos equivocamos, perderase o apostado.

Si tedes interés en consultar o boletín completo podedes facelo a través da páxina do Concello de Monforte. (Área de sanidade, UAD, apartado Boletín familiar) ou na nosa páxina de facebook:

https://www.facebook.com/UnidadAsistencialDrogodependencias/?ref=hl

 

Como sempre, estaremos á vosa disposición na nosa dirección habitual.

Tamén poderedes formular as vosas dúbidas no número de Whats App 604 059 719 ou a través da páxina do Concello, na sección de Sanidade, aí atoparedes un formulario para remitirnos a vosa consulta neste enlace.

Tamén probablemente o atopedes nas páxinas web dos vosos colexios, pois nós remitímosllos a eles con esa intención.

Actividades de prevención de condutas adictivas Curso 2012 -2022

Un ano máis, o Servizo de Prevención da UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS DE MONFORTE DE LEMOS, dependente da Concellería de Sanidade do Concello de Monforte, comeza os programas de prevención de condutas adictivas que imparte en todos os centros escolares de Monforte de Lemos e outros 10 concellos (Bóveda, Carballedo, Chantada, Courel, Pantón, Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, Saviñao e Sober).

O noso obxectivo é proporcionar aos mozos e mozas información veraz sobre todo tipo de condutas que poidan levar consigo un problema de adicción e darlles ferramentas para que poidan tomar as decisións adecuadas nos momentos de presión por parte do grupo de iguais.

Os programas que levamos a cabo, entre outras actividades, son:

“FUMATAS” – impartido no 2º ciclo de primaria.

“DÚBIDAS? Pregunta e infórmate – para ESO e BAC.

Talleres sobre Educación afectivo-sexual e sobre SIDA.

Dispoñemos dunha ampla videoteca, ao dispor de todo o profesorado, con películas coa súa correspondente Unidade Didáctica que desenvolven diferentes valores para traballar en titorías.

Seguimos editando mensualmente o “Boletín Familiar” con recomendacións para as nais e país, que se pode consultar no noso Facebook ou na páxina web do Concello de Monforte. Tamén se pode atopar en moitas das páxinas web dos centros escolares.

En breve teremos o taller de “Ti serves, ti decides” impartido aos futuros hostaleiros que realizan a súa formación na Escola de Hostalería Belarmino Fernández de Rosende. Este taller realízase en colaboración coa FEBE (Federación Española de Bebidas Espirituosas) e o seu obxectivo é o servizo responsable de alcol.

O noso programa radiofónico “A prevención na casa, a mellor axuda” seguirá emitíndose habitualmente todos os luns en Radio Principal Monforte.

E, por suposto, como sempre estamos ao dispor de pais, nais, profesorado, asociacións, poboación xeral… para toda a información que precisen, de forma presencial no noso centro, mediante Whats App (604 05 97 19), co formulario da páxina do Concello, na nosa sección: Sanidade: UAD: FORMULARIO DE CONTACTO ou no noso Facebook, cunha mensaxe privada.

Actividades de prevención de conductas adictivas CURSO 2021-2022

Se desexan obter máis información sobre todos estes programas estamos á súa disposición en:

UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS
SERVIZO DE PREVENCIÓN
Praza da Estación - 17
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Telf. - 982 400 495
Correo electrónico: uad@concellodemonforte.com

A UAD publica o boletín Familiar do mes de Setembro

O Servicio de Prevención de Drogodependencias edita un novo número do BOLETÍN FAMILIAR do mes de Setembro 2021

O Boletín Familiar é unha iniciativa do servizo de prevención da Unidade Asistencial de Drogodependencias, adscrita á concellería de Sanidade. Nesta ocasión leva por título:

"CIBERACOSO. QUE É E COMO DETELO (PARTE 2)

Dez cousas que os adolescentes queren saber sobre o ciberacoso

Ciberacoso é acoso ou intimidación por medio das tecnoloxías dixitais. Pode ocorrer nas redes sociais, as plataformas de mensaxería, as plataformas de xogos e os teléfonos móbiles. É un comportamento que se repite e que busca atemorizar, enfadar ou humillar a outras persoas.

Si tedes interés en consultar o boletín completo podedes facelo a través da páxina do Concello de Monforte. (Área de sanidade, UAD, apartado Boletín familiar) ou na nosa páxina de facebook:

https://www.facebook.com/UnidadAsistencialDrogodependencias/?ref=hl

 

Como sempre, estaremos á vosa disposición na nosa dirección habitual.

Tamén poderedes formular as vosas dúbidas no número de Whats App 604 059 719 ou a través da páxina do Concello, na sección de Sanidade, aí atoparedes un formulario para remitirnos a vosa consulta neste enlace.

Tamén probablemente o atopedes nas páxinas web dos vosos colexios, pois nós remitímosllos a eles con esa intención.

Drogas, medicamentos e falsos positivos ao volante (AEA)

Nos últimos anos constatouse que a presenza de drogas na condución é un dos problemas máis graves para a seguridade viaria. Por iso, a a Lei de Seguridade viaria que entrou en vigor en maio de 2014, recolle “a tolerancia cero” en materia de drogas.

Neste sentido, diferenza entre a sanción administrativa (que castiga a mera presenza de drogas no organismo do condutor) e a penal (que tipifica a influencia das drogas na condución).

Falsos positivos

Neste sentido, queremos alertar que o feito de sancionar a soa presenza de drogas, pode dar falsos positivos xa que a proba salival pode detectar rastros de consumo de ata varios días antes do momento da condución xa que hai substancias que perduran no organismo, aínda que non se estea baixo os seus efectos. Ademais, tamén algúns medicamentos de prescrición habitual poden ter unha estrutura parecida ás drogas que detecta o aparello e poden provocar falsos positivos nestas probas.

Na actualidade, para detectar in situ a presenza de drogas no organismo para a súa posterior análise realízase unha proba salival mediante un dispositivo autorizado. Con todo, este sistema detecta o tipo de substancia consumida pero non a cantidade polo que o Departamento de Bioquímica de AEA analizou, a modo de orientación, a duración estimada dos efectos das drogas e o tempo en que devandito aparello detecta a súa presenza en saliva.

 

Duración dos efectos das drogas

(Depende da persoa e da cantidade consumida)

 • Cocaína: 20 – 60 minutos

• Opiáceos ( morfina, codeína, heroína): 4 – 6 horas

• Benzodiacepinas ( orfidal, valium): 15 min – 6 horas

 • Cánnabis: 5 min – 3 horas

• Anfetaminas: 6 – 24 horas

• Metanfetaminas: 8 – 24 horas

 

Tempo de detección da droga en saliva

 • Cocaína: 10 min – 24 horas

• Opiáceos: 1 hora – 3 días

• Benzodiacepinas: Ata 24 horas

• Cánnabis: Ata 24 horas

 • Anfetaminas: 10 min – 72 horas

• Metanfetaminas: 10 min – 72 horas

 

 Medicamentos que poden producir positivos

 (EN OURIÑOS)

Se algún condutor toma algún destes medicamentos pode dar falsos positivos a anfetaminas, metilanfetaminas, metadona, opiáceos, fenciclidina, barbitúricos, canabinoides e benzodiacepinas.

 

 Lista cos fármacos que usualmente dan erro por consumo de drogas nunha analítica de ouriños:

 • Bromfeniramina ( Ilvico)

• Bupropion ( Zyntabac, Elontril)

• Clorpromazina ( Largactil)

 • Clomipramina ( Anafranil)

• Dextrometorfano ( Romilar)

 • Difenhidramina ( Bisolvon antitusivo compositum e outros)

 • Doxilamina ( Cariban, Dormidina e outros)

• Ibuprofeno

• Naproxeno

 • Prometazina ( Actithiol antihistamínico, Fenergan expectorante)

• Quetiapina ( Seroquel)

 • Ofloxacino ( Surnox)

• Ranitidina

• Sertralina

• Tioridazina

• Trazodona ( Deprax)

• Venlafaxina

• Verapamil

 

                     Pictogramas de advertencia nos medicamentos

 

 No ano 2007, a Axencia Española do Medicamento puxo en marcha un programa para garantir a correcta información daqueles medicamentos que poden reducir a capacidade de conducir. Así, para os profesionais da medicina elaborou unha listaxe dos medicamentos incompatibles coa condución e para facilitar a información aos usuarios estableceuse a obrigación de incorporar nas caixas dos medicamentos un símbolo ou pictograma de advertencia.

Entre os medicamentos de maior prescrición incompatibles coa condución atópanse: fármacos usados en diabetes, relaxantes musculares, antiepilépticos, antiparkinsonianos, antidepresivos e antihistamínicos.

 

Propostas para combater esta epidemia

        AEA considera que o problema do consumo de drogas debe ser abordado como unha cuestión de sanidade pública -xa que ten todas as características dunha epidemia- e non só desde unha perspectiva da seguridade viaria, na que só teñan cabida medidas sancionadoras.

Así, por exemplo, propoñemos entre outras medidas:

  • A esixencia de análises clínicas que permitan detectar o abuso de drogas nos recoñecementos médicos obrigatorios para obter ou renovar o permiso de conducir.
  • A obrigación legal dos facultativos de notificar ás autoridades de tráfico a detección de enfermidades incompatibles coa condución, así como a contraindicación de fármacos prescritos.
  • A incorporación obrigatoria de dispositivos en vehículos de nova matriculación dentro da Unión Europea que impidan a circulación de condutores que inxerisen calquera tipo de substancia psicoactiva.
  • A incorporación na lexislación penal de programas de deshabituación ás drogas, como pena sustitutoria das de prisión ou multa.

 

 Sancións para os condutores drogados

Circular polas vías o condutor de calquera vehículo con presenza de drogas no organismo, das que quedarán excluídas aquelas substancias que se utilicen baixo prescrición facultativa e cunha finalidade terapéutica, sempre que se estea en condicións de utilizar o vehículo. 1.000€ + 6 puntos

Conducir un vehículo de motor ou ciclomotor baixo a influencia de drogas tóxicas, estupefacientes ou substancias psicotrópicas. Prisión de 3 a 6 meses ou multa de 360 a 144.000€ ou traballo en beneficio da comunidade de 31 a 90 días. Retirada do carné dun ano e un día a 4 anos.