Finalizados (Procesos selectivos)

Pestanas principais

Título Contenido Fecha de creación
Proceso Selectivo para a selección como persoal laboral temporal dun peón multiservizos

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN P

2020
Preselección para a contratación de persoal laboral temporal dun/dunha orientador/a laboral (A2) ó abeiro da orde do 17 de Decembro do 2019

Preselección para a contratación de persoal laboral temporal dun/dunha orientador/a laboral (A2) ó abeiro da orde do 17 de Decembro do 2019

2020
Ampliación urxente da lista de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de traballador/a social municipal e cordinador/a de dito servizo

Ampliación urxente da lista de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de traballador/a s

2020
Proceso selectivo urxente de 4 peóns de Medio Ambiente, como persoal laboral temporal, no marco da subvención concedida a este Concello para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural)

Proceso selectivo urxente de 4 peóns de Medio Ambiente, como persoal laboral temporal, no marco da subvención concedida a este Concello par

2020
Selección e contratación de traballadores para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA 2020

Selección e contratación de traballadores ó abeiro da orde do 20 de decembro 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a conces

2020
Lista de Reserva para a Provisión Interina de Prazas de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, encadradas no Grupo C, Subgrupo C2

Lista de Reserva para a Provisión Interina de Prazas de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, encadradas no Grupo C, Subgrupo C2

2020
Lista de Agarda para a cobertura, como persoal laboral temporal, das vacantes e ausencias da enfermeira do Instituto Municipal de Drogodependencia do Concello de Monforte de Lemos

 LISTA DE AGARDA PARA A COBERTURA, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DAS VACANTES E AUSENCIAS DA ENFERMEIRA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEP

2020
Covocatoria para a Selección de catro Auxiliares de Policía Local como Persoal Laboral Temporal

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE  CATRO AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL

2020
Selección Urxente, como Persoal Laboral Temporal dun/ha Educador/a Social, a xornada completa, vinculado/a ó programa de Inclusión Social para persoas de etnia xitana

SELECCIÓN URXENTE, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN/HA EDUCADOR/A SOCIAL, A XORNADA COMPLETA, VINCULADO/A Ó PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL P

2019
Selección Urxente, como persoal laboral temporal dun/ha Educador/a Social a tempo parcial programa autoeducarse para educar

SELECCIÓN URXENTE, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL  DUN/HA EDUCADOR/A SOCIAL, a tempo parcial , xornada de 35 horas semanais, VINCULADO/A O P

2019
Obradoiro dual de emprego Acondicionamento das instalacións da Escola Obradoiro-2ª fase

Obradoiro dual de emprego "Acondicionamento das instalacións da Escola Obradoiro- 2ª fase

2019
Proceso Selectivo dun orientador/a laboral

PROCESO SELECTIVO DUN ORIENTADOR/A LABORAL

2019
Convocatoria de Procedemento de Selección polo Sistema de Concurso Oposición para a provisión con carácter de urxencia dun oficial Electricista Programa de Fomento do Emprego 2019 da Excelentísima Deputación de Lugo

CONVOCATORIA DE PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN POLO SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER DE URXENCIA DUN OFICIAL ELECTRIC

2019
Convocatoria de Procedemento de Selección polo Sistema de Concurso Oposición para a provisión con carácter de urxencia dun oficial para o Servizo de Medio Ambiente Programa de Fomento do Emprego 2019 da Excelentísima Deputación de Lugo

CONVOCATORIA DE PROCEDEMENTO DE ELECCIÓN POLO SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER DE URXENCIA DUN OFICIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBI

2019
Convocatoria de Procedemento de Selección polo Sistema de Concurso Oposición para a provisión con carácter de urxencia de Dous Auxiliares Administrativos Programa de Fomento do Emprego 2019 da Excelentísima Deputación de Lugo

CONVOCATORIA DE PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN POLO SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER DE URXENCIA DE DOUS AUXILIARES A

2019